Get Adobe Flash player

ד"ר אהוד פינקלשטיין : על מפגשי גרעין בתלם בעיתון הארץ

פעם בחודש נוסעים חברי גרעין "בתלם" בני 80 למפגש שמזכיר פעולה בתנועת נוער, עם הרצאה או נושא לדיון. הם מתמידים בכך כבר 25 שנים. 

 כתבה>קשר שהוא מעבר לזמן

 

גייזי: תוספות

 

רשימת חברי/ות גרעין בתלם לניר אליהו

 

המשך:חברי גרעין בתלם לניר אליהו

 

לזכר מאיה דותן שהלכה לפני זמו קצר לעולמה

בכאב ובצער רב:מאיה דותן היקרה שלנו הלכה לעולמה במפתיע

מאיה דותן בדרכה האחרונה

מאיה דותן בדרכה האחרונה