Get Adobe Flash player

ציפי לוין-העברה:עשרה הבדלים בין בני 20 לבני - 80/ מאת יואל ריפל

 מתוך ספרי החדש : "אין כמו סבא חוץ מסבתא" היוצא לאור  ה – ש – ב – ו – ע !!!

בגיל 20 אתה מגיע לגבירות - בגיל 80 אתה מגיע לגבורות.

בגיל 20 אתה הולך לשכב - בגיל 80 אתה הולך לישון.

בגיל 20 יש לך סבתא- בגיל 80 הסבתא היא אשתך.

בגיל 20 אתה לא מקשיב- בגיל 80 אתה לא שומע.

בגיל 20 אתה משחק במכבי- בגיל שמונים יש לך תור ב״מכבי״.

בגיל 20 אתה עושה צבא- בגיל 80 אתה עושה צוואה.

בגיל 20 אתה חושב שאתה יודע הכל - בגיל 80 אתה יודע שאתה לא יודע שום דבר..

בגיל 20 אתה לא אוהב לקום בבוקר- בגיל 80 אתה מקווה לקום בבוקר.

בגיל 20 ארוחת ערב מול נרות - בגיל 80 אחרי ארוחת ערב צריך נרות.

- בגיל 20 הוא כובש את יצרה- בגיל 80 הגבר כובש את יצרו

 יואל ריפל