Get Adobe Flash player

אבישי ברק: "הנוקטה" (תחנת הנוטרים/הגפירים) בקרית חיים

 בערב ההצדעה לוותיקי הקריה, שנערך לאחרונה בבית נגלר, נתבקשתי  לספר על תחנת משטרת הישובים העבריים – הנוקטה בקריה, מפאת קוצר הזמן, לא נתאפשר לי הדבר, אני מביא את מה שכתבתי:

 

                         משטרת הישובים העבריים – הנוקטה

בנדולרה – ביונט – בראסו – לפט בי לפט – 4 ביי 2,  כל אלו מונחים שלמדנו מהתבוננות בגפירים(הנוטרים) שהיו בנוקטה ברחוב ג. פינת הכביש הראשי, כילדים עמדנו מוקסמים שעות על גבי שעות, מתבוננים בתס"ח שנערך בפני הקצין הבריטי, מכנסי חאקי קצרים וגרביים ארוכות, נעליים מסומרות ופטס (חותלות), סרגנט דב וסרגנט מטובסקי, כובע אוסטרלי עם משולש צהוב, כוח המגן העברי, מי יכול מולם.

פעם בחודש היו מוציאים את המשוריין שהיה מאוכסן בצריף עץ מול התחנה, מרכיבים עליו מקלע לואיס גאן עם קנה קירור מים, עושים סיבוב ברחובות הקריה וחוזרים לצריף.

ואז מגיע קרב רמת-יוחנן והמשוריין שלנו יוצא להשתתף בקרבות ונופל בן הקריה הנוטר נחמיה הרשלר ז"ל והתפכחנו מהחלום.

אבישי.

 

גייזי : הנוקטה ברחוב ג' ,זו הייתה  תחנתה האחרונה. אבל   לפני כן שכנה   ברחוב ד

 התחנה ברחוב ד'  

 

הגפירים עם הקצין הבריטי