Get Adobe Flash player

אהוד דורון/ אייה : 50 שנה לליל המיקוש בנחל עוז

 במאי הקרוב ימלאו 50 שנה לליל המוקש. הצעתי לגייזי לציין את האירוע ולאסוף חומר באתר שלו.מתוך שבעת הנוסעים בג'יפ שעלה על המוקש נשארו 3 בחיים ואני נמנה עליהם.2 נהרגו במקום והשלישי נפטר ממחלה.

אף פעם לא העליתי על הכתב את מה שקרה בלילה הארור ההוא. בעידודה של ורדה כנראה אכתוב משהו. נדמה לי שהאירוע די נמחק מהזיכרון להבדיל מאירועים מצערים אחרים שקרו בעבר, אני מצרף דף מעיתון ידיעות למחרת האירוע.

 הידיעה > ב"ידיעות אחרונות"  22.5.1968   

הקטע >פרוט הנפגעים

(ביני שפריר ומרדכי אגוזי נפטרו ממחלות.)

אייה

 

(גייזי: התחלתי באיסוף חומר)