Get Adobe Flash player

השנים הראשונות של נחל עוז – בספר חדש מאת מרדכי נאור

 

בהוצאת הקיבוץ המאוחד רואה אור בימים אלה הספר כאלה היינו – נעורים והתבגרות בישראל של העשור הראשון – סיפור אישי.

המחבר הוא חברנו ד"ר מרדכי נאור. הספר הכתוב בנימה אישית, מתאר את חוויותיו של המחבר לאורכו כל עשור החמישים – מ-1950 עד 1959. פרקים גדולים בו עוסקים בשירות בנח"ל (טירונות, מחלקת נח"ל בקיבוץ מעיין ברוך, אימונים צבאיים, שירות בהיאחזות נחלאים א' עד איזרוחה), בקיבוץ נחל עוז של שנות הסער 1956-1953, ובנושאים נוספים.בוגרי התנועה המאוחדת, חברי הכשרת מעיין ברוך וחברי נחל עוז של השנים הראשונות ימצאו בספר, ללא ספק, את חוויותיהם מאז.הספר מופץ בחנויות הספרים החל ב-1 במרץ 2017.

כריכת הספר > הזוג מימין:רועי רוטברג ולאה נאור