Get Adobe Flash player

לזכרו של עמוס שפר מנחל עוז

 עמוס שפר: בן קיבוץ אשדות יעקב איחוד, חבר קיבוץ נחל עוז   נשוי לאביה שתבדל"א, חברת נחל עוז, נשא שנים רבות בתפקידים ציבוריים. נפטר בטרם עת.

 

יהי זכרו ברוך.

מודעת אבל-1

 

מודעת אבל-2