Get Adobe Flash player

דב הרטוב : המפגש עם הברון רוטשילד במועדון בנחל עוז

 שלום גייזי,

 אני זוכר היטב את המעמד במועדון עם הברון אדמונד דה רוטשילד. - סוף יוני 1967. על ידי יושב אמיר שגב. הברון כתב בספר האורחים של נחל עוז (באנגלית) :הודות לכם יהודי העולם יכולים ללכת עם ראש זקוף" הברון גם הבטיח לשלוח לנו פרות שרולה ....כעת אני לא אחראי יותר על הארכיון. מסרתי את התפקיד למוישלה הראל התחלתי את עבודתי בארכיון כאשר אתה כמזכיר הצעתי לי את התפקיד - ביוני 1978,

התמונה > עם הברון במועדון 

כל טוב 

דב