Get Adobe Flash player

הזמנה לצעדת הבנים

שלום רב,

מצ"ב הזמנה לצעדת הבנים -קהילה בפעילות רב דוריתע

אשמח לראותכם,

נ.ב. העבירו אותה למי שנראה לכם חשוב ורלוונטי.

 

בברכה,

סטלה שדות

מנהלת בית יד לבנים ולהגנה, קרית חיים

טל: 048415010, 048400295, פקס: 048400296   נייד: 052-2224996

                                                   

                                                    יד לבנים ולהגנה ק. חיים

                                                     

אנו מתכבדים להזמינכם לצעדת הבנים לזכר נופלי בני קרית חיים

הצעדה תעבור בנקודות מרכזיות במורשתה של קרית חיים

תתקיים ביום שישי, ב' באייר תשע"ו,  28.4.2017

בשעה 8:30 נקודות הזינוק הראשונות: בקרבת בתי הספר המשתתפים

בשעה 11:00 טקס הסיום, - הצדעה מול אנדרטת הנופלים, וחלוקת התעודות

 

                       בית יד לבנים ולהגנה, שד' אח"י אילת 38 א'  קריית חיים, טל:  8415010, 8400295    

 

מילון פולקלורי