Get Adobe Flash player

אבישי ברק : "ו ת י ק י ם מ ס פ ר י ם"

          במסגרת "בית יד לבנים" ומועדון נוער "בית – יציב" בקריה, מראיינים תלמידי התיכון את בני הקריה, לשם הוצאת חוברת ולארכיון. בני ובנות הקריה המעוניינים להתראיין ולספר את סיפור הוריהם ואת סיפורם הקשור לתולדות הקריה, מוזמנים להתקשר אלי לשם תיאום המפגש. הראיונות יתקיימו בשעות  אחה"צ, אורך הראיון כשעה.

תודה על הענותכם,

אבישי ברק 04-8415186.