Get Adobe Flash player

לשולה ולרמי זילברשטיין שהגיעו לגבורות - ליקרים ברכות

תמונה > מפעל חיים   

לרמי  ולשולה היקרים,שבית יד לבנים ולהגנה הוא מפעל חיים ,בו השקיעו את טובם ואת מיטבם, לאורך תקופה ארוכה בהתמדה ובחריצות.

חיבוק גדול ומאחלים לכם נחת ובריאות,

מיעל ומגייזי