Get Adobe Flash player

שחזור צעדת הבנים 2013

אבישי ברק: "צעדת הבנים" 2013:

מצגת צעדת הבנים

היום, יום ששי, נערכה בקריה "צעדת הבנים", לזכר בני ותושבי הקריה שנפלו במערכות ישראל, הצעדה אורגנה על ידי בית יד לבנים ולהגנה בקריה, הצעדה היתה במסגרת ציון יובל הבית ונקודות ציון בתולדות ומורשת הקריה.ההצלחה היתה אדירה. למפעל שלראשונה התקיים בקריה. בצעדה השתתפו כיתות תלמידים מבתי הספר "ארלוזורוב", "המגינים" "רגבים" וחטיבות הביניים "שקד" ו"דגן". התלמידים צעדו במסלול מעגלי, כשהתחנה הראשונה היתה בגן מגדל המים, שם המתין להם המתנדב אלי גבר שסיפר להם את תולדות מגדל המים עד להריסתו, משם המשיכו לרחוב א, מס,1 שהיה מהבתים הראשונים שנבנו בקריה, שם ריתק אותם המתנדב חנן פרגר בסיפורים על ימים ראשונים של הקריה והציג בפניהם כלים  לבישול וחמום ממטבחה של אמו הניה פרגר, הרוב המוחלט של התלמידים לא ראה מימיו פתילית נפט וקומקום אלומיניום להרתחת מים. ליד בית הנוער העובד והלומד, המתינה לתלמידים המתנדבת מאיה דותן, שסיפרה להם על תולדות תנועת הנוער גורדוניה והתנועה המאוחדת, משם צעדו דרך חורשת האיקליפטוס שלאורך המסילה לסניף הנוער העובד לשעבר , חיכה להם המתנדב אלי רביד – ליישי, וסיפר להם על עברו המפואר של הסניף ובני הנוער שהתחנכו בו. תלמידי בתי הספר צעדו בליווי דגלים ושלטים וחולצות לבנות לאורך המסלול לרחוב הפלוגות לבית השומר הצעיר, שם ריתק אותם המתנדב חנן בן-מרדכי – מולוקוב בסיפורים על שיירת יחיעם ועל פלוגות ההכשרה של הקיבוצים שהיו בקריה. במבנה ביה"ס הישן של זרם העובדים ברחוב ד. סיפרה להם חיה מרום המתנדבת על בית הספר הראשון בקריה והוסיף אחריה המתנדב עמוס קידר – קרויזמן על תולדות ההגנה בקריה ועל עמדת הקשר שעל גג המבנה. בסיום הצעדה חזו התלמידים בבית יד לבנים בתערוכה מעזבונות הנופלים ובחדר ההנצחה האזינו התלמידים בדממה לסיפורים על נופלים.לאחר מכן התקיים למרגלות האנדרטה טכס סיום מלווה בברכות הקראות וריקוד בביצוע ילדי ביה"ס מגינים, כל משתתף קיבל תעודת משתתף.התלמידים, המורים וההורים המלוים הודו למנהלת הבית סטלה שדות ואמרו שזו הייתה עבורם חוויה בלתי רגילה ובתקווה שצעדה זו תהפוך למסורת שנתית,ושוב תודה לכל מי שנתן כתף ובעיקר לבני הקריה המתנדבים.

אבישי ברק.

תמונה מס.1 

תמונה מס.2

תמונה מס.3

תמונה מס.4  

תמונה מס.5