Get Adobe Flash player

מקהלת הצבא האדום

מגרימי-שירי מקהלת הצבא האדום

מי שמעוניין לשמוע את מקהלת הצבא האדום  לפתוח הקישור למטה

מקהלת הצבא האדום דף ראשי

נפתח דף עם רשימת דיסקים של מקהלת הצבא האדום

מקליקים על שם דיסק.

נפתח הדף של הדיסק.

מימין לתמונת הדיסק שני סימבולים קטנים.  העליון - תו נגינה ולידו עיגול אדום.

מימין לסימבול המילה Прослушать (האזנה מוקדמת).

קליק כפול, והדיסק מתנגן שיר אחר שיר. בניגוד למערביים, שמשמיעים בהאזנה

 מוקדמת רק 30-60 שניות, הרוסים משמיעים את כל השיר. 

יערב

לכם

גרימי/צבי גלעד  
עין-גדי ד.נ. ים המלח  86980

גייזי: ובקיצור מקליקים > לקבלת כל השירים בשרשרת

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries