Get Adobe Flash player

גרימי: ''רבינה'' הוא ''אט זורם הנחל'' - ככה זה נשמע במקור

 שלום לידידיי

אט השיר הזה אנו מכירים בעיקר במלותיו של אפי נצר, 'אט זורם הנחל'. קיימים גם כמה תרגומים נאמנים למקור, אלא שכולם מסתפקים בבית הראשון ובפזמון. איזי הוד שר את השיר בתרגום נאמן למקור, כאשר הבית הראשון והפזמון הם תרגומו של ארנון מגן. (רביעית גבעת-ברנר שרה תרגום זה בשם 'רבינה'). ההמשך, בתים שני עד חמישי, הם בתרגומו של נחומי הרציון.

תהנו

גרימי

רבינה    (תרגום של 'אוראלסקאיה ריאבינושקה')

המקור > בביצוע מקהלת אורל      

 רבינה > מצגת השיר בעברית  

תרגום לעברית - בית ראשון ופזמון: ארנון מגן. 

  בתים 2-5: נחומי הרציון.

שר: איזי הוד.

עיבוד, ליווי, הקלטה ועריכה: מאיר רז.

הושר בערב זמר של מ.א. בני-שמעון,    19.12.2002 .

 

רבינה

שט הערב חרש, על הנחל שט,

עיירה בודדת תנמנם בלאט.

אי משם קול רכבת יתגלגל מולי,

תחת עץ הרבינה – שם ימתינו לי.

 

הוי רבינה אהבתי לובן פרחייך מאד,

שירי רבינה רבינושקה לחשי לי סוד.

הוי רבינה פרחיך, לי לחשו אהבה,

שירי רבינה רבינושקה, מה לך עצובה ?

 

עוד שקט הנחל נדמו הצפירות,

אל עץ הרבינה אלך בין השדות.

חברים שלי שנים, מחכים לי שם,

והרוח פורעת את תלתלי ראשם.

         הוי רבינה....

 

נפגשים אנחנו כל יום בשבילי הכפר,

ובשעות הערב – בצל העץ המוכר.

כל כוכבי השמים יביטו בהם וגם בי,

לא יוכלו להשיב לי את מי יבחר לבי.

         הוי רבינה....

 

אדמות הכפר בלובן, פתיתי הכפור נושרים,

חלף הסתיו ושט לו, כמו שיר העגורים.

בין הרים מתפתל לו השביל, בין כל הדרכים,

שני חבריי ואני לרבינושקה הולכים.

         הוי רבינה....

 

מי מהם יקר לי למי מהם אקרב ?

אני כה מבולבלת: את מי משניהם אוהב ?

שני בחורי-חמד; שני הטובים שבכפר,

נא אמרי לי רבינושקה מי מהם אבחר ?

         הוי רבינה....

 

 

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries