Get Adobe Flash player

יורם סתו: תמונות מחזור של ילידי 1944

 תודה רבה לעמוס מזרח, שבזכותו הגיעו אלי התמונות וכן תרומתו במבצע הזהוי.  עמוס, שיבדל לחיים ארוכים, היה בן מחזור וחבר יקר של אחי יוסי ז"ל, אשר נפטר בטרם עת  מהמחלה הארורה, שקטלה בתקופה קצרה שלושה מבני משפחתי היקרים.   יהי זכרם ברוך !

 תודה רבה לאלי רביד שגייס את נורית וחיים שחל, את אביהו שור ואחותו שרה, בת המחזור הזה.  כן יתכן שעוד אחרים נרתמו למבצע הזיהוי, לכולם תודה על שיתוף הפעולה המהיר.

        ללא כל ספק, קרית חיים היא פירמה,  רק חבל ששמה נעלם מהמפה...י... !!!

        יורם סתו,  לוס אנג'לס.

    תמונה > כתה א' 1950 ביה"ס ארלוזורוב

   תמונה > כתה ה' 1954 ביה"ס ארלוזורוב

   תמונה > כתה ז' 1956 ביה"ס ארלוזורוב