Get Adobe Flash player

התכתבות מעניינת-זיכרונות קרית חיים

  1.ראובן פרי/ פיטרקובסקי כותב לגייזי.     25.11.06 

לאחרונה הסתכלתי באתר  ומצאתי תמונה של אורי פרנס, יליד 1926. אורי היה המדריך  הראשון שלי בגורדוניה, אליה הצטרפתי כזכור לי בכיתה ד', ז"א ב-1942-1943. הואהדריך כשנתיים ואז נעלם לפתע. אני זוכר שסיפרו לנו שאורי נהרג בהתקלות עם בדואיםבנגב, אבל מידע זה הוא לא מהימן כיוון שזה היה בימי המנדט ואנחנו היינו עדיין חניכיםצעירים מאוד.  אני מעוניין לדעת מה קרה לו באמת ואני תוהה האם אתה יודע יותר. נסיתילמצוא אינפורמציה על אורי באתר ההנצחה של משרד הבטחון ( http://www.izkor.gov.il))שמנציח את כל הנופלים החל מתחילת ימי הישוב ולא מצאתי. (מצאתי שם דף לזכרו של אורי פרנס אחר, טייס יליד 1948 שנפל ב-1973.) אחרי אורי הדריך אותנו במשך כמה שנים רפי טריפון מרחוב ה', שהיה כידוע לי פרופסור בטכניון. אני גם עומד בקשר, אם גם חלש, עם יורם סתיו ,שאחיו חיים היה בקבוצה שלי בתנועה. ידוע לי שהוא עומד בקשר אתך. אני לא פגשתי אותו אישית, למרות שיתכן שראיתי אותו בלי לשים לב אליו לפני שנים רבות כאחיו הקטן של "חופש".

תמונה > אורי פרנס

 

2.  מראובן פרי - לרפי  טריפון      06 .26.11.

שלום רפי,

ראיתי שגייזי העביר לך את השאלה שלי והחלטתי שמן הדין שאבהיר לך מי אני.  אני לא יודע אם תזכור אותי אחרי קרוב לששים שנים, אבל הכרת אותי בשם ראובן פיטרקובסקי. הייתי בקבוצה עם משה טייכמן, אחיעזר שוולב-דרור, גבי לכמן, חיים גבל, וכו'. ראה >התמונה  תעזור (למרות שהכותרת שלה לא מדויקת.אני חושב שהטיול היה לסדום.)אני (וגם אשתי) בוגרי חשמל מהטכניון.

בברכה,   ראובן.

 

 

 3.  מרפי טריפון לראובן פרי /פיטרקובסקי:      28.11.06

          שלום ראובן,  שמחתי מאד לקבל את האימייל שלך. אני זוכר אותך ממש כיום אתמול. קבוצת  "שחר" ? התמונה שמחה אותי, כאילו הזמן נעצר. אני כבר שנים בפנסיה אבל עדיין פעיל באופן מקצועי. בהזדמנות כתוב לי כמה שורות על עצמך. בעניין אורי פרנס: ובכן, אורי היה נער קרייתי בעל שאר רוח ובן תרבות. היה חולה אסתמה ובאחד החופשים נסע למחנה בחולדה, בלילה הרגיש חנק, עלה על גג הבניין שבו שהו החניכים, כדי להטיב לנשום, נכשל בחשכה ונפל למוות. הייתה אבדה עצובה מאד, אבל ללא הירואיות. 

מרצח בידי בדואים בנגב נהרגה חברת קבוצת מעלה החמישה, שיצאה כמלווה לטיול ארצי של גורדוניה, ברגל, מירושלים לסדום. נפצעו אז גם כמה חניכים. ראש הטיול הארצי היה בן עמי פכטר, שאחר כך פקד על שיירת יחיעם ונפל בקרב ההוא.  עצוב להזכר, אם כי לא שוכחים לרגע.  זהו, קצת היסטוריה.  אני מעביר העתק של אימייל זה לגייזי, שעושה עבודה אדירה של היסטוריון מתעד.

להתראות  רפי טריפון .

 

 בן עמי  פכטר > מדריך הטיול המותקף של גורדוניה

 

רפי טריפון מדריך בגורדוניה     

 

תמונה>רפי 2015   

 

   רפי וגייזי

זיכרונות  קרית חיים > מאת ראובן פרי 

לזכר ראובן פרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זיכרונות  קרית חיים > מאת ראובן פרי 

 

לזכר ראובן פרי 

 v