Get Adobe Flash player

כתה ח' 1 בבית הספר מגינים-זיהוי :דן ברטלר

נפטרו: המורה דיכטר, זיויק אדיר, גבי צוקר, חנינה גרינברג, משה פישמן. יהי זכרם לברכה 

הכתה ח'-1 במגינים-ילידי  1938  (תמונה מעודכנת עם השמות)  

מי שיכול להוסיף פרטים ועידכונים, יבורך.

באיחולי בריאות טובה,

א.כ 

גייזי:ידידי זיויק ז"ל

כששיבצתי את השמות בתמונה הופתעתי לראות שם ידיד ותיק שלי זיויק (זאב אדיר) לזיויק עם שותף הייתה חברה לעבודות ים, ואני גוייסתי על ידו מעת לעת מן הקיבוץ לטובת פרוייקטים ימיים כמנהל עבודה, ובינינו נרקמה ידידות נאמנה.  כשבקרתי אותו בביתו בעתלית לפני כ-15 שנה הוא סיפר לי שחלה, אבל עדיין היה בהכרה מלאה ומודע למצבו. עברו מספר שנים  שוב נפגשתי עם זאביק מעת לעת    בגרנד קניון בחיפה במפגשי חברים שאורגנו לזיויק שכבר היה רתוק לכסא גלגלים ולא כל כך הבין מה קורה מסביבו. כשלחצתי את ידו ואמרתי לו  "זה אני גייזי" פניו המאובנות  לפתע אורו וחיוך התפשט על פניו, כל כך היה מרגש,  עד דמעות. כעבור זמן מצבו התדרדר והוא הועבר למוסד, שם סיים בעצב את חייו.

 תמונה >בגרנד קניון עם זיויק