Get Adobe Flash player

קורס מדריכי הצלילה הראשון באילת 1975

תמונה>בוגרי קורס צלילה 1975

התמונה ללא ציון שמות מופיעה בערך: "האגודה למחקר תת ימי" במילון ויקיפדיה. בשנת 1975 נערכו שני קורסים אחד בחיפה והשני באילת להסמכת מדריכי הצלילה הפעילים- ד"ר  מלמד קיבל  הסמכה בחו"ל והעניק לבוגרי הקורס את ההסמכה להכשיר צוללים ולנפק  תעודות צולל. לי היה בית ספר לצלילה בנחל עוז שהיה קשור לסדנה הימית באוניברסיטת חיפה והכשרתי צוללים מישובי הנגב.

בתמונה המצורפת ,לפי זיכרוני הוספתי את שמות חברי, ישנם כאלה בתמונה שלא זכרתי את שמם ואחרים שאיני מזהה