Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.295 -לזכרו של חנוך אלבלק ז"ל

איש בית השיטה.

מבצע הפיוט  >"ונתנה תוקף " 

זה היה ביצוע

שהרטיט כל לב

זה היה ביצוע

של עוצמה וכאב

קולו הנפלא

שהשתתק ונדם

חדר לתוכנו

והקפיא את הדם.

השילוב בין

מנגינה מופלאה

ושירה רגישה

הם הגלעד הנצחי

לו ולנופלים

מבית השיטה.

יהי זכרו ברוך

כתב יוסי וולך

26.07.2019

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries