Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס. 284 - למה צהוב

ישנה  את הזכות  בארצנו

להפגין ולהעיז

כמו אותם לובשי האפוד

הצהוב בפריז

שלגבם הצבע הצהוב

לא ניתן להשוואה

אך אצלנו הוא מלווה

בזיכרון  השואה.

חישבו על זה!!!

כתב יוסי וולך

15.12.2018