Get Adobe Flash player

כותרת בזוית אחרת מס. 282- סימנים ברורים שאתה נגוע במחלת העכברת

אתה מרגיש תכונות

שלא היו לך בעבר

אתה הופך לפתע

מחתול לעכבר.

אתה מפחד להתבטא

שהכל שחור

מוותר על צדק

ומסתיר את האור.

צועד  קדימה

אך פונה לאחור.

עושה לטובתך האישית

כי אתה חי

במדינה חופשית

שהצדק בה נרמס

והתקווה מסתתרת

מתחת  לפנס.

ואתה חייב בחירה

מי נותן יותר גבינה

ובתמורה ביום חשבון

תבחר בפתק הנכון.

אך יש לזכור

שאם יותר ויותר אנשים

ידבקו  במחלת העכברת

לא תהיה ברירה אחרת

גם אם לזה  לא תאמין

להזמין ת'חלילן מהמלין

כתב יוסי וולך

24.08.2018