Get Adobe Flash player

כותרת בזוית אחרת מס.277-המחלוקת המבזה סביב הנאומים בטקס הפתיחה של יום העצמאות.

    

 

הפסיקו עם התבזות הנאומים

לטקס חגיגת שנת השבעים.

זה לא לכבודכם

ולא לכבוד העם

להתקוטט ולהשמיץ

מי יופיע ומי ינאם?

העלתם את הבושה מהמחשך

איפה הכבוד ללוחמי תש"ח

איפה הכבוד ללוחמים

שהלכו מבלי שוב

שזכרם זועק

מכל עיר וישוב.

איפה הכבוד לגלי העלייה

שרקדו ובנו ויצרו מדינה

ולצבא ההגנה האדיר

בים ביבשה ובאוויר

למענם ולרבים וטובים

הפסיקו להיות ניצים.

רדו לקרקע

מצמרות העצים

ודעו לכם

אם לא תשנו

את תפיסתכם

העם ינהם לפרצופכם.

כתב יוסי וולך  

תאריך 02.04.2018