Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.276 - תקציב המדינה עבר.הקשישים זכו בהעלאה של 6 שקלים

     

עכשיו הכל בסדר

אפשר להזמין

את המשפחה לסדר

לקנות דגים ועופות

ועוד נשאר

כסף לתרופות.

הצבע פשוט

חזר ללחיים

אפשר לשלם

חשמל ומים.

תודה לכם

מקבלי ההחלטה

מגיע יישר כוח

מלא בהוד

שאיפשרתם את

המשך  הקיום

ברווחה וכבוד

כתב יוסי וולך

16.03.2018