Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.274-להללויה בית נוסף

הפזמון הללויה נבחר

לשיר המרכזי בחגיגות

ה-70 למדינה.

שרת התרבות מבקשת להוסיף

בית נוסף שיעסוק בישראל.

זאת הצעתי לבית הנוסף

מה דעתכם?

 

 

הללויה ישראל

הללויה מתנת האל

בתפילה  אחת זה היום

תקווה תרד לה  ממרום

ונצעד יחדיו אל דרך השלום

הללויה זה נמשך

הללויה משנת תש"ח

הללויה זאת הנעימה בה

ישראל חוגגת לה

שבעים שנה

כתב יוסי וולך

11.02.2018