Get Adobe Flash player

כותרת בזוית אחרת מס.272-נשים בצה"ל לתפקידים בכירים

 

לכל אלו המותחים ביקורת על מינוי  נשים בצה"ל לתפקידים בכירים  

 תמונה > דבורה הנביאה   

זו אני דבורה הנביאה

המדברת  אליכם

בשיח  ואומר

ממקום מושבי

תחת התומר.

כרגע סיימתי להכין

את שירתי

על תבוסתו

של צבא יבין.

בו ניהלתי

את הקרב ביד רמה

בעמדה הקדמית

ממרום הגבעה.

ואיתי היה שותף

בהליכות נועם

הגבר האמיץ

ברק בן אבינועם.

ונמצאת לידי גם יעל

שברוח עוז  וסערה

חיסלה ביתד את

שר הצבא  סיסרא.

שלושתנו פונים

אליכם  מתוך ניסיון

המשיכו לשלב

נשים במקום הנכון .

הן משתלבות היטב

בעבודתם עם גברים

הן מבצעות בהצלחה

תפקידים בכירים.

(ראו הוכחה בספר שופטים)

היו פתוחים לחידושים

האמינו בכישרונות הנשים

שבצו אותם באופן תקני

ובכך אולי לא תזדקקו

לכישרונותיה   ושרותיה

של יעל עשת חבר הקני

מבצע סיסו וסיסרא  

כתב יוסי וולך

19.01.2018