Get Adobe Flash player

כותרת בזוית אחרת מס.271- חולדאי:"אכלתי בשר כלב..... "

 חולדאי: "אכלתי בשר כלב בווייטנאם,היה טעים"

 

תושבי ת"א

בביקורכם הקרוב

במשרדי העיריה

אל תתמלאו

חיל ורעדה

אם תשמעו

לפתע גרפץ

בקול  נביחה

דעו זה גרפץ

טעים מאמי

בטעם בשר

של כלב ווייטנאמי

בתאבון!!!

כתב יוסי וולך

17.01.2018

 

גייזי: הכלב הוא ידידו הנאמן של האדם ! "כלב מי שאוכל...."