Get Adobe Flash player

כותרת בזוית אחרת מס.264- הרב הראשי יצחק יוסף

"אסור לנו לשתוק נוכח השואה בסוריה".

תגובה:

        לא חשוב אם אתה משמאל או ימין

            חשובה צעקתך בה אתה מאמין

            להתריע  בפניכם  המושכים בחוטים

            שבסוריה תיפסק   שתיקת הכבשים.

           המסקנה פשוטה,

           אין לדעת ואין נבואה,

           היכן תתרחש השתיקה הבאה!!!

                     יוסי וולך

          14.10.2016