Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.260- נתניהו יעלון וכל השאר.

תגובה: לפי המנגינה היה היו שני חברים.

 

היה היו היו שני חברים (2)

אחד ראש ממשלה

השני שר ביטחון

אחד ראש ממשלה

השני שר ביטחון.

 

בוגי: ביקשתי רק ביקשתי רק גיבוי (2)

ביקשתי הגיבוי

איפוא,  איפוא, העיתוי

אני רק מתענה

מחכה למענה.

 

ביבי: הושטתי לו הושטתי לו ידי (2)

הושטתי לו ידי

כשעמד אז לצידי

הושטתי לו ידי

הבחור הצחיק אותי.

 

בוגי:שלחתי לו שלחתי לו מכתב (2)

שלחתי לו מכתב

הוספתי s.m.s

אבוי לממשלה

מצבה הואs.o.s .

 

ביבי:חיפשתי לו חיפשתי לו תפקיד (2)

חיפשתי לו תפקיד

מכובד כשר החוץ

קבלתי המכתב

ועכשיו תצא בחוץ.

 

בוזי: תפרתי כבר תפרתי חליפה (2)

תפרתי חליפה

מחכה לחפיפה

ומה שפה קרה

התפרקה  החליפה.

 

ליברמן:הכל שטויות לשרוד זה הכוון (2)

אסור להצטער

על זמן אשר אבד

רוצו ותכינו

פיתחו את הממ"ד.

 

מסקנה ברורה פה להכעיס  (2)

מסקנה ברורה

אחת פה להכעיס

שמור את היריבים

סגורים היטב בכיס.

 

כתב יוסי וולך

21.05.2016