Get Adobe Flash player

כותרות מזוית אחרת מס.256-רונה רמון(מתוך העיתונית)

        
רונה רמון שאיבדה את בעלה
האסטרונאוט אילן רמון,
ואת בנה הטייס אסף,
תדליק משואה ביום העצמאות.

זה אמיתי נכון ומתבקש
שרונה תדליק את אבוקת האש.
אש הבוערת מליבה הנכסף
מאז שנספו בעלה, אילן, ובנה אסף.
רונה משמשת לכולנו סמל נפשי
של התגברות על השכול האישי.
ומאז היא מקדישה את חייה
לחינוך נוער עם המון נתינה
וכפי שרונה אומרת
"זה הדבר הנכון למדינה".
רונה,
שתעמדי ביום העצמאות,
על ההר בפסגת הרכס,
בשיא יופיו של הטקס,
יחד עם אילן, ואסף,
וכל עם ישראל והקהל הנאסף,
הלב יתרחב וימלל,
לתפארת מדינת ישראל.
כתב יוסי וולך
08.04.2016