Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.255-מחקר מדאיג:בגלל הזיהום במפרץ חיפה – ראשי התינוקות קטנים יותר

לצערנו זה עוד מחקר,

שמצטרף לליהוק,

על הברום שבמפרץ,

ובתי הזקוק,

על הזיהום, האבק,

ועל כל הברדק,

להתייחסות החמקמקת,

לפצצה המתקתקת.

ותמשיך להישאל,

השאלה בקול איתן,

למי ממקבלי ההחלטות,

יש את "הראש הקטן".

כתב יוסי וולך

03.02.20106