Get Adobe Flash player

אלי סט:האם היה זה על ערבת הדון?

כך לפי הגרסה העברית של נתן יונתן.

לו נתן יונתן היה יודע רוסית, היה יודע שאין בשיר המקורי לא חבר קוזקים,

על אחת כמה וכמה אין: "קוזק צעיר שמח בשיר נפלא פוצח".

השיר המקורי עצוב, כבד.

 

הנה הקישור לשיר:

https://youtu.be/uDPXEkIPBRw