Get Adobe Flash player

נילי דיסקין : נשמה אילמת. (לזכר אימי שנפטרה בחג השני של פסח).

  איך זה שנשמה אילמת

תזעק בקול כל כך גדול ?

איך זה שנשמה חולמת

רוקדת בי כבמחול ?

אפשר לומר בלא מילים,

כל כך הרבה. כל כך ברור.

הלב כרוי אל הצלילים ,

אל האמת של קול שבור.

 

כמו אבן בקופסה ריקה ,

אני שומעת מרחוק.

כל כך רועמת השתיקה ,

יותר חזק. יותר עמוק.

נילי דיסקין - טדניר

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries