Get Adobe Flash player

נילי דיסקין-מקאמה:"שאלת המזרחית,המערבית ומה שביניהן"

הקדמה: אחרי ש"באה לי" המקאמה הזאת, חשבתי שהיא תתאים לפגישת המחזור הבאה ואולי כדאי לשמור. במחשבה שנייה החלטתי לשלוח לאתר מפני ש: א.  אני לא יודעת כמה שנים או חדשים או ימים או דקות נותרו לי ולנו, ולכן חשבתי  שלא כדאי לחכות.   ב.  מאז שעמוס כרמלי ז"ל נפטר. לא שורה יותר רוחו המיטיבה, החמה, המכילה והאוהבת על מפגשי המחזור, והם, לאחרונה, משקפים יותר את חולשתם  של העורכים אותם ( כך נודע לי למשל שבעת שהייתי בחו"ל, התקיים מפגש שכזה אליו לא הוזמנתי, והיו , כנראה,עוד "החרמות" כאלה)  מסיבות אלה החלטתי לא לחכות ולשלוח כבר כעת את המקאמה לאתר.

נילי

המקאמה

עמוד מס.1   

עמוד מס.2   

עמוד מס.3