Get Adobe Flash player

גייזי: השודדים המהמרים מסתובבים חופשיים:

 אם ישאלו אתכם איך קרה שהעם החכם והמוכשר הזה, אשר תרם לתרבות ,למוסר,  לדתות  ,למדע ,לטכנולוגיה ולכלכלה האנושית הרבה מעבר לחלקו היחסי באוכלוסיית העולם, עושה כל שגיאה אפשרית לקיומו דווקא  בארצו ?

התשובה היא פשוטה (לכאורה):

המהמרים שדדו לנו את הקופה ובזבזו אותה בהתמכרות להימורים והזיות ! עכשיו במקום הכלא הם ממלאים  את מושבי הממשלה והכנסת. ומשם הם ממשיכים להניח את הז'יטונים על הרולטה בשטחים הכבושים מחוץ לגבולות המדינה.

גייזי