Get Adobe Flash player

גייזי: לבי למתנחלים המפונים:

מה שלא מזכירים במדינת ישראל, אפילו לא בתקשורת, הוא שמדינה עם צבא מהחזקים בעולם ,שולחת ילדים זקנים ונשים כצבא קדמי שיעשה כיבושים בשטח עויין מחוץ לגבולות ישראל, הצבא רק ממתמקם  מאחורי גבם.כל הילדים הזכים, הנשים והגברים שנרצחו בדם קר בשטחים ע"י רוצחים  הם גם קורבנות הפשעים של ממשלות ישראל שבניגוד לחוק יישבו אותם בשטחים כבושים מחוץ לגבולות מדינת ישראל.מי שבנה בית ,שתל עץ, זרע את שדהו, הוליד ילדים ובנה משפחה , יוכל להבין את כאבם של רוב המתנחלים קורבנות  "הפינוי "  ?    

המתנחלים ברובם הגדול הם קורבנות  של אבי פרחן וחבריו המנהיגים, קורבנות של הממשלותאשר עשו בהם שימוש פוליטי ציני, הימרו בחיי אדם והתעללו בילדים אשר יישארו פגועיםומוכים לכל ימי חייהם,  אני מרחם על המתנחלים ששטפו את מוחם עד שאינם מבינים שמעולםלא גרו במדינת ישראל, אלא רק על גלגל הרולטה.  שם הימרו על חייהם. היה מישהו עשה שימוש במיליונים  של בנק להימורים והוא יושב בכלא ואלה שבזבזו יותר מ- 120מליארד דולר על הימור הרפתקני בכסף שנשדד מן הזקנים הקשישים, מן הילדים הרעביםמתחת לקו העוני, מן התרופות שהחולים לא יכולים לקנות, מקורבנות תאונות הדרכים אשרהכבישים לא תוקנו ועל דמם חסכו בתשתיות , על הילדים שאין להם בריאות ולא חינוך, על אלה ועל עוד שנשדדו מן העם הזה אשר עם עוד 120 מליארד דולר ויותר , בגבולות 1967 היהיכול להיות בין העמים העשירים הבטוחים והמשגשגים בעולם.

גייזי