Get Adobe Flash player

נורית מסד:זיכרונות בית העם הישן

מנורית מסד

שלום גייזי,

הכתבה על בית העם הישן הזכירה לי ספור שהיה - רכז התרבות של ועד קרית חיים היה רייך ז"ל[ או כפי שכינינו אותו - ברדלה]- אמי סלבה בן-חיים ז"ל הייתה הקופאית ומוכרת הכרטיסים להצגות ומופעים -באחת ההצגות של הבימה

[נדמה לי שזה היה מירלה אפרת]- והשחקנית הראשית חנה רובינא - וכשהיא על הבמה ברגע שצריכה לשחק קטע טרגי היא לפתע רואה את רייך על הבמה בפינה מאחורי המסך - היא כמעט פרצה בצחוק - וכמובן כעסה מאוד על מה שהיה והודיעה שהיא יותר לא תבוא לשחק בקרית חיים -לאחר שדולים רבים ובקשות סליחה הסכימה להמשיך להופיע בקרית חיים,

 

גייזי: נדמה לי על פי הזיכרון,שפעם בהצגת הבימה בבית העם הישן, מישהו בקהל דיבר...ורובינא הפסיקה את ההצגה ודרשה שקט מוחלט.

 

"קרב יום שהוא לא... " שרה חנה רובינא