Get Adobe Flash player

מעשה החטיפה האכזרי ספורה של משפחת לזרוביץ 1938

  גייזי: הסיפור הזה באחת מגרסותיו כבר פורסם באתר, היום נתקלתי שוב באקראי בסיפור ברשת האינטרנט. הנגיעה שלי בסיפור מתחילה כשחיפשתי בחור בשם אליעזר שיפמן לוחם בפלמ"ח חבר של אחי דוביק ז"ל , יורם בלוס אנג'לס כתב שהכיר את הבחור בעבר אבל יש לו מספר טלפון בארץ  מחבר של אליעזר שיפמן.  טלפנתי והגעתי ליפרח לזרוביץ הוא הילד בספור  מעשה החטיפה (וגם רצח) אמר לי יפרח שצורף למחלקת הפלמ"ח יחד עם אליעזר שיפמן ואחד בשם חיים מזרחי, כולם ממוסד שפיה ,יפרח בישר לי על מות שיפמן.  "אחיך דוביק היה מחברי הטובים ביותר" אמר לי יפרח ,אורי גלין ידידו הטוב של אחי, גר איתו באוהל, והתלונן לפני אימי שאחי דוביק מקבץ ומארח באוהל  ותומך בכל ילדי המוסדות שצורפו   למחלקה..... והרי הסיפור על משפחת לזרוביץ:

http://ymarkel.com/?p=566