Get Adobe Flash player

נורית מסד: תקון קל למען ההיטוריה אודות בית התינוקות בחצר הקיבוצים

תיקון עובדות היסטוריות בכתבה של איתן הלפרין על בית התינוקות וקבוץ הסלע: בית התינוקות נבנה ע"י קבוץ עין המפרץ,אחריו ישב במחנה זה קבוץ המעפיל ורק אחריו קבוץ הסלע- קבוץ הסלע לא פורק - כשעלה להתיישבות שונה שמו לקבוץ יחיעם.השכבה שלנו בשומר הצעיר חולקה לשלושה- הוקמו שני קבוצים  : נירים ויחיעם,וקבוצה שלישת נאלצה  להשלים את קבוץ מזרע - והקרייתים שייכים לקבוצה שהשלימה את קבוץ מזרע.ובעקבות זה היה פילוג - חלק שלא הסכים בשום אופן להשלים קבוץ ותיק ועבר לקבוץ רשפים שישב אז במחנה בקרית חיים - ועלה להתישבות  בעמק בית שאן ב-1948
 
נורית מסד

תמונה>בית התינוקות 

תודה לנורית,

גייזי