Get Adobe Flash player

ליישי: 1947, תרומת לבנה לבנין המועדון בית יציב

באתר מתנהלת חליפת מכתבים אודות הכדורסלנים   המוכשרים והנפלאים ,בני הקריה ,לדורותיהם.

  אני מצרף מסמך  מחדש   אדר תש''ז, מרץ 1947,  תרומת לבנה לבנין המועדון ,יוזמת הועדה למגרשי משחקים בקרית חיים{ארלוזרוב }.להערכתי ,לבנה זו ,בצירוף הלבנים  הרבות הנוספות שתרמו הורינו,הוו נדבך לבניית   "בית יציב "  ומגרש הכדורסל "האולימפי " שלצידו .   יצחק יציב ,היה עורך "דבר לילדים ",עיתון חובה בכל בית בקריה  אשר נפטר בחדש מאי 1947, ועם השלמת הבניה ,היה זה אך טבעי שכאן יונצח שמו.  במגרש  הכדורסל   "בבית יציב "   הפליאו בני הקריה במשחקם ,מלא ההתלהבות והמסירות.לפני כשנתיים ,שופץ הבית    ושודרגו מגרשי הספורט במתחם הפעיל   מאד גם היום.

אלי רביד ,ליישי

 

לבנה > לבנית המועדון

 

"מלבנה ללבנה בנינינו נבנה" (חיימוס קרייטוס)

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries