Get Adobe Flash player

שמוליק פרידלר ליהודה להב/לנדסברג : שיח בני רחוב ד'

שמוליק פרידלר ליהודה לנדסברג : שיח בני רחוב ד'

בודאי שזוכר אותך יהודה. שינית פשוט את שם המשפחה מבלי לקבל את אישור הרחוב לכך וחבל.מילא שהיית שכן של גייזי שצעיר מאיתנו בעשר שנים או גדול, מה זה משנה ?, (לנו), היית גם שכן לבת כיתתנו נחמה נדיב ,שמשום מה לא הגיעה לכנס וחבל...את אימך אני בודאי זוכר כמו גם את "מרים הקופאית" דודתו של רעי כאח לי שי, שהיה לו כסא קבוע בבית-העם  בשורה 16 שאחרי המעבר והרבה ילדים שהעזו להקדים ולתפוס לו את הכסא בהצגות יומיות "ללא מקומות מסומנים", ואם רצו לחזור לאבא ואמא אחרי הסרט בשלום...עברו לראות סרטים בקולנוע "אורות" במוצקין, (אימו חנק'ה ניהלה את הקופה ב"ספיר" בביאליק ...

בשמחות יהודה,

שמוליק

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries