Get Adobe Flash player

עדי מורן : מילב הקריה המזרחית פעילות ב-2017

שלום רב   29.1.17

טיול מדברי >בית ספר מדבר יהודה והנגב

פלייר >  סדנאות והרצאות 

סדנה נפש בריאה בגוף בריא תתקיים אחת לשבוע.

לפניכם התאריכים החדשים.

2.2.17

9.2.17

23.2.17

2.3.17

9.3.17

נא לשים לב לשינויים.

אתם מוזמנים

טיול יומיים לנגב!!!!

מחר נסגרת ההרשמה המעוניינים תזדרזו ממש!!!!!

בברכה עדי מורן 04-8420844