Get Adobe Flash player

יוסי וולך : על הקורוינה

 המנון הקבוצות שחזרו מחו"ל ונדבקו בקורונה

לפי המנגינה" "שלום לך ארץ נהדרת"

 

היינו בפריז וגם ברומא

ראינו את שבעת פלאי תבל

חזרנו ונדבקנו בקורונה

נכנסנו לבידוד בישראל.

החום עלה בבת אחת

רק שהמטוס נחת

כמו מבעד לחלום נורא

בבגדים של המסע

רק בידיים על תיגע

אנחנו מרגישים פה כל פגיעה

שלום קורונה מתחמקת

את עוצמת אנחנו   נעצור

גם אם לעיתים כורעים אנחנו ברך

בסוף אותך נשמיד ונעקור

הבידודים שנכפתו בינתיים

יש לכבדם ויש אותם לספור

הזמן שבידוד הוא לשבועיים

אחר כך בא החופש והדרור

שהקורונה תעלם

ונשוב אל השיגרה

בתופים ועם הרבה שירה

פה עכשיו בכל מקום

לבעיות של היום יום

ביחד שוב נשיר

את הפזמון

שלום קורונה מתחמקת

את עוצמת אנחנו נעצור

גם אם לעיתים כורעים אנחנו ברך

בסוף אותך נשמיד ונעקור

כתב יוסי וולך

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries