Get Adobe Flash player

עו''ד גדעון רוזנבלום : פזרנות מופקרת

   11.2.2019

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אמש למדתי כי משפחת נתניהו  עומדת לקבל מטוס ענק שישמש את מסעותיהם בעולם. כאשר אושר הדבר, עלותו של המטוס היתה 1.750.000 ש''ח.
בשנת 2016 לקראת אישור תקציב המדינה, ראש הממשלה ביקש תוספת  של 178 מיליון ש"ח שחלקו מוקצה לענייני המטוס.  כיום, עלות המטוס היא:     580.000.000 שקל !!!
מבקר המדינה הודיע אמש כי פנה לכל הרשויות הנוגעות בעניין, כדי לקבל הסבר על ההפרש העצום של סכום המטוס. קרי: האם הוא בגין גחמותיו של ראש הממשלה ורעייתו החמדנים, או מסיבות אחרות).

לא רק בסכום כסף אדיר מדובר, אלא אף במראית העין; במדינה ענייה, בה חולה המגיע לחדר מיון נאלץ להמתין שמונה שעות עד שיועבר למחלקה - אין זו הוצאה הכרחית. במדינה בה הפער בין השכבות העשירות לשכבה של דלת העם, הוא הגדול ביותר בעולם המערבי - אין זו הוצאה הכרחית. ומה ישב בה? - דחיקת אצבע צרידה בעינו של הציבור.
הנסיך ביבי ורעייתו, המלכה מרי-שרה אנטואנט, יכולים לעמוד בסבל ולטוס במטוס חכור של  ''אל-על'' שיש בו אביזרים נוחים, המאפשרים שינה נוחה במהלך הטיסה.

הנשיא החביב ראובן ריבלין נתבקש להביע את עמדתו בפרשת המטוס המיוחד, העשוי לשמש אף אותו. הוא השיב: "אין לי צורך במטוס מיוחד. אני מעדיף לטוס בטיסות שיגרתיות של ''אל-על'', בהן יש לי קשר ישיר  עם הציבור"...

ברומי, רווח המשל: ''מה שמותר ליופיטר – אסור לשור''. כוונתו, לענייננו: ''מה שמותר לדונאלד טרמפ, אינו מותר לביבי שלנו".

בברכה
גדעון רוזנבלום