Get Adobe Flash player

ארכיון : עונות השנה

  גייזי: אנו בעיצומו של חורף סוער , אבל הארכיון כבר קורץ לאביב...

 3.4.10     גייזי- העונות: "כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו: הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע ..." לפני 55 שנים הייתי מרכז ענף הפלחה בנחל עוז החולש על 16 אלף דונם, וכבר אז ידעתי כי האביב במקורותינו הוא שלב מוקדם בהבשלת השיבולת  . האביב קיים במקורות וכך גם הסתיו (לא מזמן היה הסדר.)  האביב הוא לא רק אקלים או בוטניקה, האביב הוא גם תחושות ורגשות ..פרשנויות שונות יש מכאן ועד להודעה   חדשה, גם אני תומך ותיק בהגדרה אותה למדתי מעזריה אלון :"ימי הגשמים וימי החמה" אך חלילה לנו להיות כה    דטרמיניסטים וקנאים הפוסלים ושוחטים את עמדות הזולת, ששניהם ובעיקר הקנאות הם אבות הסבל והכאב  של  האנושות מקדמת דנא. "איש באמונתו יחיה"

 

 

     3.4.10     אשר רון /בחמוצקי >     האביב  ניצח ?