Get Adobe Flash player

גייזי: דוח רפואי אישי 6.12.2018

החל   מהיום וכן בשבוע הבא אני בטיפולים רפואיים, ויתכנו הפסקות בהכנסת חומר לאתר, לא בטוח ,מקווה שאוכל להכניס חומר לאתר גם בין הטיפולים.

למקרה שתהיה הפסקה מעבר לשבוע הבא  הבא -יש בידי חברים רבים חומר שימור האתר עד ינואר 2015

בנוסף מומלץ למשוך עכשיו ממדור "ארכיון" וממדור "לזיכרם" באתר את החומרים הרלבנטים  מ- 2015 עד היום ולהעביר לבונה אתרים שיבנה מכל החומרים המשומרים אתר חדש ,

תודה וחג אורים שמח. נקווה לטוב

גייזי

(נא לא להציף אותי באיחולים)