Get Adobe Flash player

אולק נצר>עצומה לביטול הכיבוש

מי שעדיין לא חתם שיחתום. הם הציבו יעד של 1500 חתימות ויש רק כ-1100. וגם, אני לא מבין למה אף ח"כ לא חתם, לא מהרשימה הערבית המאוחדת ולא ממרצ. אשמח אם מישהו יבהיר לי זאת. זה הלינק:   atzuma.co.il/no2apartheid .

 

אולק נצר

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אנחנו, אזרחי/יות ישראל ותושביה, פונים/ות אל הציבור המחויב לערכי היסוד של ההומניזם בישראל לאשרר את מחויבותו לערכים אלה ולהתנגד בתוקף וללא פשרות להמשך הקיום של משטר הכפייה והדיכוי השורר בשטחים הפלסטינים שנכבשו ב1967.

אנו מזכירים כי שלילת זכותם הפוליטית הבסיסית של התושבים הפלסטינים לקיים שלטון המשרת את האינטרסים שלהם, פוגעת בהם באופן חמור.  משטר הכיבוש סוגר בפני התושבים הפלסטינים, בתקנות ובצווים צבאיים, שטחים אשר מוקצים לאזרחי ישראל ולאימוני חייליה; הוא תופס/מפקיע באופן שרירותי, זמני או קבוע רכוש פרטי וציבורי על מנת לקדם את האינטרסים שלו ושל אזרחי ישראל המועדפים על ידו (קרי: המתנחלים); הוא כולא את הישובים הפלסטינים מאחורי גדרות ומחסומים, הורס בהם בתים ואינו מאפשר להם להתרחב; הוא מטיל על התושבים עונשים קולקטיביים, עוצר רבבות גברים ונשים וקטינים (עד היום נעצרו יותר משבע מאות אלף פלסטינים), שופט אותם במערכת משפט צבאית שאין בה ולו קורטוב של צדק וכולא אותם בבתי סוהר בשטח הריבוני של מדינת ישראל. כל התנגדות לכיבוש נתפסת על ידי ישראל כפעולת טרור שיש להענישה. החיים עבור הפלסטינים במשטר הזה שונים באופן מוחלט מחיים של מתנחלים יהודיים שחיים בהתנחלויות יהודיות שממוקמות בסמוך לישובים פלסטינים בשטחים הכבושים. מציאות זאת, השוררת עשרות שנים, מאפיינת את המשטר שנוצר כמשטר אפרטהייד.

משטר הדיכוי הזה מקרין גם על אופי המשטר בישראל של גבולות 1967, אשר הופך למשטר אתנוקרטי/גזעני בוטה עם סממנים פשיסטים. ההידרדרות המוסרית של החברה הישראלית היא תוצאה של הפיכת מה שהוצג תחילה ככיבוש צבאי זמני למשטר של קבע, השולל זכויות פוליטיות ואזרחיות בסיסיות מרוב התושבים וממרר את חייהם.

ההתנגדות למשטר הדיכוי האלים הזה היא צו מוסרי והכרח קיומי בשל הסכנות הכרוכות בהמשכו של משטר זה. התנגדות זאת אסור לה לעצור בגבולות הקולקטיב הישראלי-יהודי ובנורמות המיוחסות כביכול לקונצנזוס שלו. עמידה מחוץ ל"קונצנסוס" הינה הכרח לא רק בשל תוכנו הבלתי נסבל, אלא משום שמתן קדימות להשתייכות הלאומית על ההשתייכות האנושית כרוכה בהסכמה שבשתיקה עם דיכוי הפלסטינים. 

 

    גייזי>טוב שיש עוד צדיק אחד בסדום...אבל הקול הוא קול קורא במדבר....