Get Adobe Flash player

נועם מירז: סיפור גבורה עלום

וידאו>סיפור הגבורה של הקצין אדמונדס (שבוי במלחמת העולם) 

מפקד המחנה הורה לאדמונדס לספר רק לחיילים היהודים-אמריקאים להציג את עצמם בעצרת בבוקר המחרת כדי שיוכלו להיפרד מן האסירים האחרים. במקום זאת, אדמונדס הורה לכל 1,275 להתכנס מחוץ לצריפים שלהם. המפקד הגרמני מיהר אל אדמונדס בזעם, הניח את אקדחו על ראשו של אדמונדס ודרש ממנו לזהות את החיילים היהודים תחת פיקודו. במקום זאת, הגיב אדמונדס "כולנו יהודים כאן" [4] ואיים על כך שהמפקד יחקור ויועמד לדין בגין פשעי מלחמה לאחר שהסכסוך הסתיים מאז אמנת ג'נבה, נדרשו אסירים לתת רק את שמם, דרגתם ומספרם הסידורי - דת לא היה צורך - אם מישהו של אדמונדס ייפגע. המפקד נסוג לאחור. פעולותיו של אדמונדס זוכות לחיסכון של עד 200 חיילים יהודים-אמריקאים ממוות בטוח כמעט.אדמונדס שרד מאה ימים של שבוי וחזר הביתה אחרי המלחמה, אך מעולם לא סיפר למשפחתו על מעשיו. [5]אשתו נתנה לבנו, הבפטיסט הכומר כריס אדמונדס, כמה מהיומנים שאבא שמר עליהם במחנה השבויים. הכומר אדמונדס החל לחקור את סיפורו, באיתור כמה מהחיילים היהודים שאביו הציל, שסיפק עדות ביד ושם. בין חיילי השבויים היהודים-אמריקאים שניצלו היה סוני פוקס, מארח הטלוויזיה האמריקנית ומנהלן, שהיה עד, ובראיונות מדברים על מעשה הגבורה של אדמונדס. הכומר אדמונדס מבקש כעת לקבל את אומץ לבו של אביו עם מדליית הכבוד.לבסוף, ב -10 בפברואר 2015, יד ושם הכיר בסמל ראשון רודי אדמונדס כחסיד אומות העולם. כריס אדמונדס קיבל את אות הצטיינות ואת תעודת הכבוד של שגריר ישראל, רון דרמר ויו"ר מועצת יד ושם, הרב לאו, בשמו של אביו בטקס בו נכח נשיא ארצות הברית, ברק אובמה, ב -27 בינואר 2016.