Get Adobe Flash player

דוב אהרונוב :הצטרפו תחת הכרזה להפגנה נגד השחיתות הערב

 הערב מתקיימות הפגנות רבות נגד השחיתות בכל רחבי הארץ.

אנחנו וקבוצת חברים נשתתף בהפגנה בחיפה שמתקיימת בחוף דדו ליד

מסעדת מקסים בין שמונה לעשר  הערב.

.אנחנו מתכוונים להכין כרזה ולעמוד איתה בהפגנה ואחר כך לתלות אותה על מרפסת ביתנו

נוסח שהציעו לי:

ביבי,

דרשת מאולמרט.תדרוש מעצמך.

התפטר!!

 

בברכה

ציפי ודוביק אהרונוב