Get Adobe Flash player

מעלי כהן: הטור השבועי של עמוס צדקוני

 כי הוא יכול

איך חוזר וקורה הפלא המדהים -

טייקון מהבנק מקבל מליוני שקלים

ללא ערובות,חסר בטוחות,ללא כסוי הולם

ואם בעסקיו, יכשל, הציבור יאנס לשלם

 

איך פועלים הקסמים  המצחיקים

בעל שררה מועל, גונב סכומים עצומים

לעיתים הוא נתפש,לפעמים מהמקפצה משתין

ציבור נדהם, מזועזע, חסר אונים ,את ראשו מרכין

 

הסיבה להתנהגות כזו ברורה כשמש ביום חול

במדינת היהודים, הוא פשוט יכול

 

חבר כנסת מתנה חתימתו על חוקים ותקנות

בתנאי שיתנו לו מליונים,רק הוא יקבע המטרות

דמוקרטיה נרדמה בפינה נשכחת בכנסת

הזכות לכבוד האדם וחרותו , בפרהסיא נרמסת

עת מנהיג מקים מפלגה, והוא לבדו קובע, בדעת יחיד

מי יהיו "אומרי הן" , לצידו יעמדו  תמיד

 

עדת חרדים זעירה, נשלחת לכנסת על ידי מועצת  רבנים

הם השליחים המקיימים הוראות  אחרוני הקנאים

מטילים חרמות וחוקים,על רוב אזרחי האומה החילונים

מבני הישיבות מונעים להתייצב בשורות הלוחמים

מדירים נשים מפעילות,מונעים שירת אישה בציבור

ואין מי שיעמוד מולם  ויקרא בקול צלול וברור

אדרבא, שמרו על מנהגי אבות, בכל הכבוד  הראוי,היקר,

אך חדלו לנצל לשון מאזנים,ואנו איתכם נהיה, היום גם מחר

 

חברי כנסת ערביים נבחרו על ידי אזרחי המיעוט הערבי

לקדם את עניניו, לשפר את מעמדו בקרב הציבור היהודי

אך הם בתפקידם מועלים, בגלוי פועלים , בראש חוצות

עת עבור הפלסטינים נלחמים,עבורם תובעים ויתורים,הקלות

 

הסיבה להתנהגות שכזו ברורה כשמש ביום חולין

במדינת היהודים, הם פשוט יכולים

 

מנהל בית חולים אשר פניו להרבות רווחים

מפרק מחלקה המטולוגית המיועדת לילדים

ואין דין ואין דיינים אותו עוצרים  או חוסמים

במלאי הרגישות האנושית אזלו החמלה והרחמים

 

הסיבה להתנהגות כזו ברורה כשמש ביום חול

במדינת היהודים,הוא פשוט יכול

 

האם זה החזון חזו בעיניהם האבות המייסדים,

הם הם חלוצי החלוצים של מדינת היהודים ?

האם אי פעם יקום שלטון בנוי על יסודות איתנים

אשר יפעל ויצליח להבריא  מין כאלה  ליקויים