Get Adobe Flash player

נילי דיסקין :" מילים רפות מול כידונים".( תגובה לכצלה)

 התגובה של גייזי ייתרה את רוב הדברים שרציתי לומר. כלומר אני מסכימה בגדול עם כל מה שאמר - רציתי  להוסיף  שלמרות שכץ-עוז אינו מקובע בדעותיו ומשתדל מאד לחשב מסלול מחדש לאור המציאות. יש לי  בעיה עם קריאת המציאות שלו .לדעתי, אי אפשר יותר להתנהל כאן כמו ג'נטלמן מפא"יניקי ותיק , מפני שאל מול הנימוס והאנושיות ניצבים היום מנהיגים שאיבדו בושה. איבדו כל רסן מוסרי.ורואים את אזרחי המדינה כפיונים על לוח השחמט שמושחתים קנו להם. אילולי הסכרים המעטים שנשארו ( תקשורת , בית המשפט , התנועה לאיכות השלטון ודומיהם ) היו כבר מזמן מדרדרים והורסים מבפנים את המדינה המפוארת שבנו כאן כמעט יש מאין הדורות הקודמים.    המדינה שבנו מפלגות כמו מפא"י ואחרות שלא היו נקיות מפגמים וטעויות , אבל , ליבם והחלטותיהם היו במקום הנכון. אני מזהירה את עצמי מהכללות , בשלטון ההוא היו גם דברים קשים  ( פרשת ילדי תימן למשל ,  הדרה ויחס לאחר  שאינו "משלנו"  וכד'), אבל בגדול הדברים כיום הידרדרו ללא היכר. אני חושבת שכל אחד היה "חותם" היום על ההנהגה שהיתה לנו פעם. הנהגה  שראתה יחד איתנו את טובת המדינה וטובת אזרחיה כולם.הנהגה שהייתה גם קצת תמימה ולכן לא שמה מספיק סייגים שימנעו הידרדרות למצב הקיים שאותו לא יכלו אפילו לשער לעצמם מנהיגי הישוב דאז.

   לדעתי אי אפשר להשתמש בקלישאה "שילם את חובו לחברה" לגבי מנהיגים ש"נתפשו" ואלה שטרם "נתפשו" ומעשיהם הנחקרים מלווים במילים "לכאורה". הם לא שילמו את חובם. אנחנו אלה ששילמנו ומשלמים עד היום , כולל עד לרגע זה , את החוב והחובות האלה. ולכן נהנתנות  השלטון היא כן ענייננו. לא מדובר בתחתונים של מנהיג זה או אחר או אשתו. מדובר בחיים  ומוות( במלחמות , בתאונות דרכים , במערכת הבריאות , בחינוך לאנטי-אלימות , בבריאות , באורח ואיכות החיים ובתקוות של כולנו לעתיד שפוי של צאצאינו). תקוות שנחמסו והפכו לאכזבות, עד כדי כך שאני מוצאת את עצמי חושבת שזה מזל שהורי כבר לא חיים ואינם רואים למען מה איבדו את כל יקיריהם וחיו חיים כל כך קשים.על כל מנהיג מושחת שנתפש - יש כנראה עוד הרבה שלא נתפשו . גם אם הם לא מנהיגים בעצמם אבל שולטים במדינה ובהנהגתה  באמצעות הונם . כל מנהיג טייקון , או סתם מושחת  כזה משמש "מודל" להרבה מאד אחרים. אסור שהם יחזרו לאיזה שהוא תפקיד ציבורי. גם אם זו לא שחיתות, וזה חוקי - זה מסריח לשמים ובנוסף  זה גם מעשה טפשי . ( אני מזכירה שאחת ההגדרות לאי-שפיות היא ההגדרה " להמשיך לעשות אותו דבר , ולחכות לתוצאה שונה "). זה נחמד לראות אדם שלא איבד את התמימות שלו, אבל , לצערי זה לא מציאותי יותר, ולא תורם כהוא זה לתקווה ולאמונה שיש לנו כאן עוד תקנה..

  נילי דיסקין