Get Adobe Flash player

גייזי:מפה וממפא"י

גייזי:מפה ומפא"י

לשמחתי מעולם לא הייתי חבר במפלגה כל שהיא, לא נהיתי אחרי אישים וכל מיני גורו  נערצים, או מיטיבים, ותמיד הייתה לי השקפה משלי על פי הבנת הסתכלותי במציאות ובלימוד עיקבי של ההיסטוריה.

כבר בעבר ציינתי שלמפא"י חלק הארי בהקמת המדינה שבדרך בהקמתה בעצמאותה וביסוסה בראשות בן גוריון.   בשנות ה-50 הפך הרמטכ"ל הפוליטי משה דיין לדמות הדומיננטית במפא"י ובמדינה ועד מלחמת יום כיפור הוביל את המדינה למלחמות ולאסונות, שאולי כבר לא ניתנות לתיקון.

מפא"י   שינתה פניה באיחור, רק כשדיין,  פרס, רבין ואחרים עשו סבוב פרסה באיחור רב, והפנו גב לכל דרכם ולפועלם הפוליטי  מאז שנות ה-50   ומבלי להודות   בכך... ואת עמדות מפא"י הניצית הקיצונית ירש הליכוד .אי אפשר ליפות את העובדה שעמדות הליכוד כיום בנושא המדיני בטחוני הן עמדות העבר של מפא"י.

טועה כצלה בגישתו שיש הבדל בין ההתנחלויות של התק"ם שהוא היה מיוזמיהן, לבין ההתנחלויות של גוש אמונים. העובדה   שהאידאולוגיה של כצלה להקמת התנחלויות בשטחים כבושים היא שונה מהאידאולוגיה ומהסיבות של גוש אמונים, אינה משנה את העובדה שאלו וגם אלו הן בניגוד לחוק הבין לאומי, בניגוד להתחייבויות באמנות האו"ם שישראל חתומה עליהן, ושהן נעשו תוך עצימת עין ועקיפת החוק הישראלי, שהן כאבן רחיים על כתפי הממשלה שמאבדת את חופש הבחירה.

לשלוח אזרחים גברים נשים וילדים לשטח עויין מחוץ לגבולות המדינה ריבונית בכדי לשנות את המציאות הפוליטית לפי אינטרסים(שיכולים להיות מוצדקים)של מדינה שיש לה צבא הכי חזק בזירה, זה בחזקת פשע מלחמה !

בכל אותם העניינים יש  גם היום מקום לשיקולים ועל הממשלה לקבל החלטות בעניין בגיבוי הצבא שגם יושב בשטחים, אבל נוכחות ההתנחלויות גם של התק"ם הן מיכשול אנטי דמוקרטי לחופש הפעולה של הממשלה החוקית. ובהחלט התאים לעמדה  שח"כ  כץ עוז נקט גם נגד  הסכם השלום עם מצרים.

ובעניין המגבלות שהחוק והמשפט מטילים על הרשות המבצעת ועל ההפרדה ביניהם ,ועצמאות הרשות השופטת, ברי הם מוצדקים לצורך קיום משטר דמוקרטי ,ולאור העובדה שבין הפוליטיקאים רווחת שחיתות  בהקפים גדולים וראו כמה מהם היו וגם היום שוהים בבתי כלא ובחקירות משטרה, ברור שהפיקוח עליהם  לא ימצא חן בעיניהם.....

ובאשר "לרדיפת" אולמרט אני מסכים שיש להניח לו אחרי שנענש, אבל אל נשכח שהאיש הוכיח שהוא מושחת שקרן ורודף בצע ולא ראוי לתפקיד ציבורי..(ראו מקרה דרעי )

ובאשר לשרה נתניהו טועה כצלה באמירה "שנכנסים להם לתחתונים" שרה נתניהו אינה נבחרת ציבור , חמדנית שמתערבת  בסדרי שלטון וזה לא רק בתחום ההלבשה התחתונה...וכשמדובר בחמדנות בצע ומניפולציות –אפשר לומר שמצא מין את מינו.

לאחרונה העלה כצלה רעיונות טובים למו"מ עם החמאס ולפיתוח רצועת עזה כצלה מציין בתבונה שאינו מחוייב לעמדות העבר וחושב על כל דבר מחדש ...אני תומך בו שיתמיד עם ראש פתוח ולא יחזור להתפאר בשגיאות עבר שמנוגדות ל"חשיבה מחודשת מחוץ לקופסה"

גייזי